ZRB Grójec, Nadzory budowlane, kierownik budowy - ZR-B Grójec

Oferta - nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego.


Do podstawowej działalności mojej firmy należą nadzory budowlane nad procesem inwestycji:

kierowanie robotami budowlanymi - więcej..

wyceny inwestycji budowlanych - więcej..

 • kosztorysy i obmiary robót budowlanych
  • inwestorskie
  • ofertowe
  • do kredytów
  • po wykonawcze

przeglądy techniczne obiektów budowlanych - więcej..

obsługa dokumentacyjno-techniczna - wiecej..

 • projekty architektoniczno-konstrukcyjne
  • adaptacja gotowych projektów typowych wraz z planem zagospodarowania działki
  • indywidualne projekty domów jednorodzinnych, gospodarczych, usługowych
  • przebudowy i adaptacje
  • inwentaryzacje budowlane
 • doradztwo budowlane
  • nadzór techniczny nad wykonywaniem wszystkich robót budowlanych
  • odbiory techniczne mieszkań i domów jednorodzinnych
  • doradztwo przy odbiorach budowlanych
  • opinie o stanie technicznym elementów budynków i obiektów budowlanych
 • konsultacje
  • techniczne
  • pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na budowę
  • pomoc przy obsłudze dokumentacji budowy
  • przygotowanie dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektu

inwestycje pod zamówienie - więcej..

 • w oparciu o projekty domów jednorodzinnych, gospodarczych, usługowych
 • przebudowy i adaptacje